RESUMO FONDO SOLIDARIO E ADQUISICIÓN DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO:  Alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria e en 1º, 2º, 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria no vindeiro curso escolar.

Asignaranse os libros que estea dispoñibles no fondo solidario do centro:

1. Ao alumnado que SOLICITE O FONDO SOLIDARIO, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata esgotar existencias

2. Terá preferencia o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, con independencia da renda.

Esgotados os libros dispoñibles no Fondo solidario, o centro adquirirá os libros de texto complementarios que sexan necesarios para garantir o seguinte:

Contía das axudas:

Alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €

6 libros

Alumnado con renda per cápita familiar entre 6.000 € e 10.000 €

4 libros

Alumnado tutela Xunta ou discapacidade igual ou superior ao 65%

6 libros

 

ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO:  

 

Contía das axudas:

 

ALUMNADO

 

1º e 2º EP

renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €

210€

renda per cápita familiar entre 6.000 € e 10.000 €

140€

Matriculado en centros específicos ou en unidades de EE de centros ordinarios, ou discapacidade igual ou superior ao 65%

275€

Alumnado tutela Xunta

 

NON SE TEN EN CONTA A RENDA PER CÁPITA

O maior correspondente ao ensino e curso.

Alumnado necesidades específicas de apoio educativo

3º, 4º, 5º, 6º EP

renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €

210€

renda per cápita familiar entre 6.000 € e 10.000 €

140€

ESO

renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €

240€

renda per cápita familiar entre 6.000 € e 10.000 €

160€

 

AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR:  Alumnado matriculado en Educación Primaria e en ESO con renda per cápita igual ou inferior a 6.000€

Contía das axudas:

A contía da axuda será de 50€

O alumnado en garda ou tutela pola Xunta ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% recibirán esta axuda con independencia da renda.

 

SOLICITUDE:

PRESENCIAL:  A solicitude será ÚNICA para todos os fillos/as admitidos no mesmo centro docente no curso 2020/21 e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no curso 2020/21 e ata o día 21 de xuño (este incluído).

 

VÍA ELECTRÓNICA:  será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno/a.  A través da ligazón:   https://www.edu.xunta.es/fondolibros   ou    https://sede.xunta.gal

 

PRAZOS:

 Entrega de solicitudes:  ata o 19 de xuño (incluído)

 Devolución libros curso 2019/20:  ata 7 de xullo (7 de setembro, para alumnado ESO con materia pendentes)

 Prazo para gravar solicitudes:  ata o 6 de xullo

 Publicación listaxes provisionais:  10 de xullo

 Prazo reclamar as listaxes provisionais:  11 e 12 de xullo

 Prazo para gravar reclamacións:  17 de xullo

 Publicación das listaxes definitivas: 

o De EP (3º, 4º, 5º e 6º):  o 20 de xullo

o De ESO (1º, 2º, 3º e 4º):   o 14 de setembro

 

NOTA:  O alumnado que non estea admitido nin coñeza en que centro vai estar escolarizado no curso escolar 2020/21 deberá presentar a solicitude no centro no que está matriculado no centro actual

 

ENTREGA POLO CENTRO DOS LIBROS DE TEXTO DO CURSO 2020/21

 3º, 4º, 5º, 6º EP:   o día que se publique a listaxe definitiva ou o día seguinte;  tamén poderá pospor ata o inicio de curso

 ESO (1º, 2º, 3º, 4º):  do 16 de setembro ata o 25 de setembro

 

OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS:

1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido ou recibido do fondo solidario no curso 2019/20

2. Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable

3. Destinar o importe do vale para libros a adquirir os libros de texto

Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite

Ningún comentario: